pro darts finland

Sivustoa päivitetty 17.05.2021

PDF:n vuosikokouksen kutsu päivitetty ajankohtaista-sivulle! Kokous järjestetään 31.05.2021 ja siihen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä! Lisäksi päivitetty tietoa liittyen PDF Singeliliigan kolmanteen osakilpailuun! Kokouksen liittymisen linkki

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDcwZTBlODgtNDgwZi00MTM1LTgyMjgtNTUzYjFjOTZiNzk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2287879f2e-7304-4bf2-baf2-63e7f83f3c34%22%2c%22Oid%22%3a%229692881c-202e-451d-8597-470a91526dad%22%7d

Pro Darts Finlandin tavoite on edistää suomalaisten dartsin harrastajien lajikehittymistä ja tukea nousujohtoiseen kehittymiseen.

Pro Darts Finland - Hallitus vuonna 2020

Puheenjohtaja Marietta Kähärä

Varapuheenjohtaja Heli Kantele

Sihteeri Tapani Heikkilä

Rahastonhoitaja (hallituksen ulkopuolinen) Veijo Viinikka

Hallituksen jäsenet Marko Kantele, Asko Niskala ja Tino Sarkamies- Uutela

Toiminnantarkastaja Teuvo Haverinen

WhatsApp Video 2020-09-05 at 12.30.53.mp4

Videon ja kuvan tekijänoikeudet: Kaaleppi Darts